Gry i symulacje | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Gry i symulacje

Podczas szkoleń i warsztatów wykorzystujemy gry i symulacje m.in. Zarządzanie Zmianą - SysTeamsChange, Angażujący Lider, Mój Rozwój, Lider Efektów. Prowadzimy też symulacje z zakresu komunikacji i współpracy, a także zarządzania rozwojowego.

UCZYMY PRZEZ DOŚWIADCZANIE.

Gra symulacyjna CHANGE MANAGEMENT (Zarządzenie zmianą)

W biznesie jedyną pewną jest zmiana. Dlatego tak kluczowe dla wielu organizacji jest umiejętne przeprowadzenie pracowników przez proces zachodzących zmian, przy jednoczesnych ich zaangażowaniu. 

Wykorzystanie gry symulacyjnej pozwala uczestnikom doświadczyć złożonego procesu zmiany, składającego się z etapów sukcesów i porażek, zaangażowania i frustracji, a to wszystko w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej. Przy wsparciu trenerów, uczestnicy mają możliwość przenieść swoje wnioski na rzeczywistość biznesową i zrozumieć zarówno złożony proces zmiany, jak i emocje, które będą im towarzyszyć w tym procesie. 

Co daje zastosowanie symulacji w procesie zmiany? 

 • Pozwala zbudować kompetencje strategicznego tworzenia procesu zmiany.
 • Pomaga minimalizować opór pracowników.
 • Pozwala uczestnikom przeżyć wspólne doświadczenia, integrację oraz wyciągnąć wspólne wnioski nt. procesu wdrażania zmiany w organizacji.

Jak wygląda gra?
Gra symulacyjna Change Management obrazuje duże przedsiębiorstwo w trakcie zmiany organizacyjnej. Realizowana jest przy użyciu planszy oraz pionków, które reprezentują 26 przedstawicieli obszarów funkcjonalnych organizacji. Gra prowadzona jest przez trenera wspierającego graczy w procesie podejmowania decyzji oraz przez system komputerowy, który ocenia podejmowane decyzje, kalkuluje ich koszty i udziela feedbacku dotyczącego podjętej decyzji. 

Gra rządzi się takimi samymi prawami jak rzeczywistość. Uczestnicy wcielają się w rolę Agentów Zmiany, których zadaniem jest wsparcie Zarządu firmy w procesie wdrażania zmian. Agenci Zmiany muszą pamiętać, że podobnie jak w realnym funkcjonowaniu organizacji, tak i w grze spotkają się z różnym poziomem motywacji pracowników, różnym systemem wartości oraz trwałymi postawami wobec procesu zmiany. W swoich decyzjach muszą uwzględnić również nieformalną sieć powiązań oraz zależności. 

Celem gry jest przeprowadzenie firmy przez twardy proces wdrażania zmian, a wszystkich jej pracowników przez siedem psychologicznych faz zmiany – od szoku do pełnej integracji. Po każdym wdrożonym działaniu z systemu drukowany jest feedback, co pozwala na stałą interakcję uczestników z systemem oraz odwzorowanie płynności procesu zmiany. 

Gra ma formę dwudniowego warsztatu. Udział w niej może wziąć od 9 do 150 osób. Uczestnicy pracują w grupach liczących od 3 do 6 osób. 

 

Sprawdź jak możemy wesprzeć twoją organizację w procesie wdrażania zmian. 

 

Fundamenty zarządzania – gra LIDER EFEKTÓW

Gra Lider Efektów to doskonała forma szkolenia dla menedżerów, których zadaniem jest takie zarządzanie zespołem, aby w jak najkrótszym czasie jak najmniejszym kosztem zrealizować określone cele. Gra pozwala przyjrzeć się osobie lidera i jego wpływowi na zaangażowanie podległego zespołu w sytuacji ambitnego wyzwania. 

Jaki efekt daje udział w grze LIDER EFEKTÓW?

 • Nauczysz się efektywnie zarządzić podziałem zadań. 
 • Dowiesz się co robić, gdy spotkasz się z oporem pracowników bądź sytuacją podważania autorytetu.
 • Nauczysz się jak odpowiednio zarządzać pracą zespołu w sytuacjach kryzysowych. 
 • Zwiększysz efektywność swoją i swojego zespołu.
 • Nauczysz się priorytetyzować zadania i cele, które otrzymujesz.
 • Dowiesz się jak powinna wyglądać komunikacja celów w zespole, aby nie tracił swojej energii.
 • Dowiesz się jak realizować cele XXL posiadając te same zasoby.
 • Dowiesz się jak zaangażować pracowników w realizację celów XXL.
 • Poznasz zjawisko synergii i dowiesz się jak ją budować w zespole. 
 • Nauczysz się efektywnie prowadzić interwencje menedżerskie.
 • Dowiesz się jakie wdrażać nawyki, aby podnosić efektywność swoją i zespołu. 

Jak wygląda gra?
Gra składa się z trzech etapów.

Symulacja. Podczas pierwszej rundy poznawane są mechanizmy angażowania pracowników w wizje i cele. W kolejnej rundzie, przez 60 minut, pracujesz wraz z zespołem nad projektem, który wymaga spełnienia wielu twardych wytycznych. Jednocześnie mierzysz się z licznymi, często niespodziewanymi wyzwaniami.

Analiza. Po symulacji następuje omówienie doświadczenia uczestników. Wraz z trenerem analizowany jest wpływ zachowań lidera na poziom zaangażowania, którego fundamentem są emocje pracowników. Omawiana jest też perspektywa lidera – zestawiamy to co widzi lider, z tym jak jest naprawdę. Analizie poddawane są także zachowania menedżera budujące i osłabiające efektywność podległego zespołu. 

Pogłębienie doświadczeń. Ostatni etap warsztatu ma za zadanie pogłębić doświadczenia liderów poprzez wzbogacenie ich o kluczowe metody i narzędzia menedżerskie. Jednocześnie efektem końcowym warsztatu jest umiejętność rozróżniania przez liderów zachowań tworzących wartość dodaną od tych, które tej wartości nie wnoszą. 

Wzbogać swoje umiejętności korzystając z naszej oferty szkoleń design thinking.

 

Gra symulacyjna ANGAŻUJĄCY LIDER

Podczas gry wcielasz się w rolę Lidera, dzięki czemu możesz doświadczyć realnego procesu rozwoju zespołu, który przechodzi przez kolejne poziomy efektywności i zaangażowania, realizując cele na trzech poziomach trudności.  

Jak wygląda gra? 
Lider Angażujący to gra symulacyjna o charakterze gry planszowej, w której twoja drużyna zarządza pięcioosobowym zespołem. Waszym zadaniem jest rozwijanie potencjału członków zespołu w dwóch obszarach efektywności i zaangażowania tak, aby zrealizować jak najlepszy wynik biznesowy. Uczestnicy gry w poszczególnych rundach otrzymują zadania, których wykonanie zapewnia zdobycie „kamieni rozwojowych” niezbędnych do inwestycji w potencjał swoich pracowników. 

Jaki efekt daje udział w symulacji ANGAŻUJĄCY LIDER?

 • Dowiesz się jak zaangażować pracowników, aby skutecznie realizowali cele XXL.
 • Nauczysz się jak budowanie zaangażowania możesz na stałe wprowadzić do swojej strategii działań.
 • Dowiesz się jak budować energię zespołu. 
 • Poznasz sześć obszarów budowania zaangażowania.
 • Nauczysz się jak budowanie zaangażowanego zespołu może zwiększyć efektywność jego pracy. 
 • Dowiesz się jak łączyć realizację celów biznesowych z rozwojem zespołu. 
 • Poznasz znaczenie budowania kapitału zaufania wśród członków twojego zespołu i nauczysz się je budować. 
 • Dowiesz się dlaczego motywowanie pracowników nie jest skuteczną metodą na długotrwałą realizację wyznaczonych celów. 

 

Poznaj nasz program dedykowany Angażującym Liderom.

 

Gra symulacyjna MÓJ ROZWÓJ

MÓJ ROZWÓJ to warsztaty z wykorzystaniem grywalizacji, oparte o dwa modele - model kolorów (typy osobowości wg Junga) oraz model uczenia się 70/20/10. Podczas gry trenowane są konkretne przykłady i sytuacje odnoszące się do twojej organizacji. Formuła gry pozwala na bieżąco otrzymywać feedback od trenera i uczestników.

Jak wygląda gra?

Uczestnicy gry pracując w kilkuosobowych zespołach mierzą się w trzech rundach z różnymi rodzajami zadań, które są oceniane i pozwalają na zdobycie zespołowych i indywidualnych punktów. Zadania zostały skonstruowane tak, aby dawały możliwość doświadczenia rozwoju poprzez różne formy uczenia się. 

Runda pierwsza (10%) to quiz składający się z 30 pytań. Pozwala na doświadczenie nauki o rozwoju poszczególnych kolorów zgodnie z formalnymi formami uczenia.

Runda druga (20%) ma formę zadań angażujących uczestników w proces uczenia się od siebie nawzajem.

Runda trzecia (70%) polega na odgrywaniu scenek sytuacyjnych, polegających na wcielaniu się w określone role. Jest to proces nauki poprzez doświadczenie, uczestnicy trenują rozmowy rozwojowe z osobami o stylu przeciwstawnym. 

Jaki efekt daje udział w symulacji MÓJ ROZWÓJ?

 • Nauczysz się świadomie zarządzać swoim procesem rozwoju. 
 • Dowiesz się jak rozpoznawać swoje talenty i jak efektywnie je wykorzystywać.
 • Nauczysz się rozróżniać sytuacje, które są dla ciebie komfortowe, a które nie.
 • Dowiesz się jak działają ludzie prezentujący różne typy osobowości wg Junga i nauczysz się jak nimi zarządzać.
 • Dowiesz się jak uczyć się przez doświadczenie. 
 • Sprawdzisz jak możesz efektywnie uczyć się od innych i jak stymulować siebie do rozwoju.
 • Przećwiczysz prowadzenie rozmowy rozwojowej.
 • Dowiesz się jak łączyć perspektywę rozwojową organizacji z perspektywą twoją i twojego zespołu.
 • Nauczysz się jak świadomie uruchamiać talenty swoje i swojego zespołu. 

 

Sprawdź jak jeszcze możemy pomóc w rozwoju twoich umiejętności osobistych.

 

Wyślij zapytanie

Wstecz