Szkolenie z komunikacji w zespole | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Szkolenie z komunikacji w zespole

Za pomocą autorskiego modelu 4Q&Check uczymy komunikacji angażującej, nastawionej na efekty. Szkolenie z komunikacji uczy jak zarządzać różnorodnością wykorzystując model KOLORÓW. Szkolimy z angażującej perswazji i wpływu.

Ten produkt jest dla ciebie jeżeli: 

 • wierzysz, że efektywna komunikacja w zespole jest kluczem zarówno do zwiększenia sprzedaży, jak i zarządzania ludźmi,
 • chcesz wprowadzić do swojej organizacji model komunikacji angażującej,
 • chcesz zwiększyć odpowiedzialność, proaktywność i zaangażowanie twoich pracowników,
 • zależy ci na poprawie jakości i efektywności relacji biznesowych - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji,
 • chcesz przeprowadzić szkolenie wśród swoich pracowników, aby zwiększyła się komunikacja w zespole,
 • zależy Ci na tym, aby obsługa klienta była na najwyższym poziomie
 • wprowadzasz nową jakość i efektywność w zarządzaniu,
 • chcesz pracować nad podniesieniem poziomu satysfakcji pracowników,
 • komunikacja w zespole jest dla Ciebie najważniejsza,
 • chcesz przeprowadzić warsztaty z komunikacji, które pomogą bardziej zintegrować zespół,
 • chcesz znaleźć szkolenie, które pomoże organizować efektywne spotkania

 

Na program wdrażania Angażującej Komunikacji składają się elementy:

 1. Diagnoza predyspozycji behawioralnych pracowników (testy w oparciu o model Junga - autorski test Colors4Results, Extended Disc, Insights Discovery, itp.).
 2. Zarządzanie różnorodnością – szkolenie z komunikacji dla całej organizacji zawierające m.in. wykłady inspirujące, budowanie zespołu w oparciu o typy osobowości Junga (model Kolorów), grę „Spotkanie międzygalaktyczne”.
 3. Test osobowości Kolory - przeprowadzenie i analiza testów (Colors4Results / Extended disc / Insights Discovery) oraz stworzenie mapy Kolorów (stylów reprezentowanych przez poszczególnych pracowników).
 4. Prosta instrukcja obsługi człowieka, czyli jak dogadać się z każdym – komunikacja w zespole to jedna z podstawowych cech zgranego teamu. Zapewniamy warsztaty z komunikacji i współpracę z osobami o różnych stylach behawioralnych. Prowadzimy również szkolenie – obsługa klienta, gdzie pracujemy nad komunikacją klient – handlowiec.
 5. Nasze talenty, nasza siła - uruchamianie zespołowości i planowanie rozwoju zespołu, w którym występują różne typy osobowości. Prowadzimy szkolenie, w trakcie którego rozwija się komunikacja pracowników oraz śmiałość w podejmowaniu działań.
 6. Komunikacja angażująca nastawiona na efekty (w oparciu o model 4Q&Check).

- Jakie cztery elementy postawy cechują efektywnych liderów angażujących?
- Co buduje, a co rujnuje zaangażowanie?
- Jak stosować GPS Menedżerski (model 4Q&Check)? Pięć elementów angażującej rozmowy nastawionej na twardy rezultat biznesowy?
- Kiedy forsować, a kiedy angażować - jak można w jednej interwencji połączyć oba style?
- Kiedy i jak pytać, kiedy i jak mówić, kiedy i jak weryfikować efekty (narzędzie „Arbuz menedżerski”)?
- Jak skutecznie i przyjemnie można egzekwować w stylu angażującym?
- Co lider powinien wiedzieć o rozwijaniu potencjału - dlaczego opłaca się skupiać na talentach, a nie na słabościach?
- Jak angażować i rozwijać potencjał pracowników metodami mentoringowymi, czyli trening informacji zwrotnej, która uruchamia zmiany (Feedforward)?
- Jak prowadzić spotkania, aby były krótkie, kreatywne i efektywne oraz uruchamiały synergię zespołową? Prowadzimy szkolenie aby spotkania były efektywne i zachęcały do dalszej pracy.

7. Angażująca perswazja i wpływ.

- Metody wywierania wpływu, których efektem jest angażowanie drugiej strony w osiąganie celów i budowanie długofalowych, pozytywnych relacji.
- Zyskanie siły sprawczej oraz podniesienie sprawności organizacyjnej  poprzez zastosowanie praktycznych narzędzi budowania swojej wartości rynkowej w organizacji.
- Poznanie w praktyce dwóch wymiarów wywierania wpływu: strategicznego (długofalowe budowanie sieci wpływu i relacji, dzięki którym osiągamy rezultaty biznesowe) oraz operacyjnego (przekonywanie ludzi do swoich pomysłów podczas codziennych interakcji).
- Podniesienie sprawności biznesowej poprzez rozwinięcie umiejętności rozpoznawania potrzeb odbiorców i dostosowywania do nich komunikacji oraz strategii działania.
- Zwiększenie własnej skuteczności w wywieraniu wpływu poprzez poznanie i trening elastycznego dopasowywania do różnych stylów komunikacyjnych.
- Trening „wpływowych” nawyków komunikacyjnych w relacji ze współpracownikami na bazie Modelu Kolorów (typy osobowości Junga).
- Metody i narzędzia wywierania wpływu.
- Perswazyjne wypowiadanie się (metafora, język korzyści, angażowanie różnych kanałów komunikacyjnych, pobudzanie emocji w komunikacji interpersonalnej).

8. Budowanie charyzmy i wystąpienia publiczne.

- Czym jest charyzma i dlaczego jest kluczowym narzędziem Angażującego Lidera?
- Po pierwsze BYĆ. Po drugie BYĆ KIMŚ. Po trzecie ANGAŻOWAĆ w wizję - narzędzia i trening charyzmatycznego przywództwa.
- Sztuka prezentacji bez tajemnic:
   A) Od tremy do charyzmy - uruchamianie umysłu, serca i ciała dla pokonania strachu i wydobycia silnego, przekonującego głosu.
   B) Zacznij od intencji - umiejętność stosowania modelu Golden Circle dla angażowania publiczności.
   C) Elevator Pitch oswojony - zasady i trening efektywnych i krótkich wystąpień dla osiągania celów biznesowych i inspirowania ludzi.
   D) Podkręć swoje wystąpienie - tricki i zasady tworzenia spektakularnego wystąpienia.

 

 

Wyślij zapytanie

Wstecz