Szkolenie z zarządzania zmianą | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Szkolenie z zarządzania zmianą

Specjalizujemy się w projektowaniu i wdrażaniu zmian. Szkolimy pracowników na wszystkich szczeblach organizacji, często z użyciem gry symulacyjnej - SysTeamsChange. Wspieramy Liderów przekazując im nasz autorski zestaw narzędzi do zarządzania zmianą - Tools4Change.

W biznesie jedyną stałą jest zmiana.

Ten produkt jest dla ciebie, jeśli:

 • twoja organizacja jest w trakcie zmiany i potrzebuje wsparcia w przeprowadzeniu pracowników przez ten proces,
 • chcesz zwiększyć efektywność i trwałość wdrażania zmian,
 • chcesz stworzyć kulturę, w której zarządzanie zmianą zachodzi w sposób angażujący, gdzie twardy proces zmian łączy się z doskonałą komunikacją zmian,
 • nie chcesz, aby proces zmiany wpłynął negatywnie na wysokie morale ludzi i ich zaangażowanie,
 • chcesz poprawić jakość zarządzania projektami,
 • chcesz przeprowadzić w swoim zespole szkolenie, gdzie uwzględnione będzie zarządzanie zmianą.

 

Model Angażującej Zmiany został stworzony przez nas w oparciu o 34 modele zarządzania zmianą. Współpracując z naszymi klientami i ucząc się na setkach zmian wdrażanych we wszystkich możliwych branżach, stworzyliśmy wspólnie z klientem Life Pack - kompaktowy i sprawdzony w praktyce zestaw narzędzi dla osób odpowiedzialnych w organizacji za wdrażanie zmian. Jako konsultanci zostaliśmy również zaproszeni przez klienta do zaimplementowania narzędzi Life Pack w kulturę organizacji tak, aby była ona częścią codziennej pracy menedżerów, liderów i project menedżerów. W efekcie stworzyliśmy proces zarządzania zmianą, który umożliwia optymalne połączenie twardego procesu wdrażania zmian z jednoczesnym pakietem narzędzi (Tools4 Change), które angażującą w nią ludzi. 

Program wdrożeniowy Angażująca Zmiana zawiera:

 1. GRĘ SYMULACYJNĄ – Change Management, która pozwala uczestnikom doświadczyć złożonego procesu zmiany (sukcesów i porażek, zaangażowania i frustracji) w bezpiecznych warunkach symulacji oraz przeniesienie wniosków na ich rzeczywistość biznesową
 2. SZKOLENIE – Zarządzanie Zmianą, dające liderom podstawowe narzędzie zarządzania zmianą jakim jest model czterech faz zmian (wyparcie, opór, próby, adaptacja). Zarządzanie zmianą to szkolenie, które pozwala nabyć kompetencje z zakresu:
  - specyficznej komunikacji wspierającej przechodzenie przez zmianę - wyprowadzania z wyparcia, pokonywania oporu oraz przekonań ograniczających, wspierania prób i pierwszych kroków),
  - sposobów radzenia sobie z oporem swoim i współpracowników,
  - argumentacji zwiększającej skuteczność w angażowaniu pracowników w procesach zmian,
  - budowania skutecznego expose w zmianie.
 3. TOOLS4CHANGE, czyli kompleksowy zestaw narzędzi wspierających liderów w przeprowadzaniu organizacji przez zmianę. Są to proste, niezwykle efektywne, gotowe “ściągi” i manuale, pomocne w projektowaniu działań na różnych etapach zmiany. 
 4. SZKOLENIA dla HR i HR BP w formie „pigułek wiedzy”, kształtujące kompetencje, dzięki którym liderzy HR będą mogli wspierać zespoły w przechodzeniu przez proces zmiany.

 

Wyślij zapytanie

Wstecz