Angażujący HR - szkolenia HR Business Partner | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Angażujący HR - szkolenia HR Business Partner

Jesteśmy partnerem w pracy zespołów HR-owych. Wspieramy HR Biznes Partnerów, uczymy jak prowadzić angażującą rekrutację. Przeprowadzamy również autorskie Development Center.

Pomożemy Ci zbudować zaangażowanie.

Rola liderów HR w organizacji rośnie z dnia na dzień. Dzieje się tak za sprawą transparencji informacji, która powoduje, że kluczowym czynnikiem, jakim organizacje konkurują na rynku są LUDZIE.

Dlatego organizacje coraz większy nacisk kładą na dobry HR. Co to znaczy dobry? Będący realnym partnerem dla biznesu, angażujący, proaktywny, efektywny operacyjnie i strategiczny. Dobry, oznacza też potrafiący REKRUTOWAĆ na rynku, który jest rynkiem pracownika, gdzie pojęcie lojalności pracowników zmienia swoje znaczenie, gdzie liczy się EVP to nie tylko modny skrót, ale realna wartość i kompetencja umożliwiająca zatrudnienie i utrzymanie najlepszych ludzi! Aby rozwinąć HR Biznes Partnerów proponujemy szkolenia dla HR, które pomogą w kreowaniu Twojej firmy.

Ten produkt jest dla ciebie, jeśli:

 • potrzebujesz szkolenia dla HR, aby zyskać zaangażowanych pracowników, a Twoja organizacja chce konkurować na rynku dzięki pozyskiwaniu talentów,
 • zależy Ci na budowaniu Employer Value Proposition (EVP),
 • chcesz dowiedzieć się jak wygląda efektywne budowanie zespołu,
 • chcesz rozwinąć nowoczesne kompetencje podczas szkolenia HR BP (Biznes Partnera),,
 • zależy ci, aby HR BP w Twojej organizacji byli realnymi partnerami dla biznesu, proaktywni, efektywni operacyjnie i strategicznie,
 • potrzebujesz praktycznej wiedzy od konsultantów, którzy na co dzień wdrażają zmiany w organizacjach pracując jako zewnętrzni HR BP,
 • zależy ci, aby rozwój pracowników wspierał cele biznesowe organizacji,
 • chcesz, aby pracownicy czuli się zaangażowani w swój rozwój i odpowiedzialni za niego,
 • chcesz odbyć szkolenie, podczas którego dowiesz się jak powinny wyglądać efektywne rozmowy oceniające,
 • chcesz pomóc liderom zarządzać rozwojem w organizacji,
 • chcesz wspierać liderów, aby komunikacja w ich zespole była efektywniejsza,
 • chcesz przeprowadzić diagnozę i zoptymalizować narzędzia rozwojowe (matryca kompetencji, plany rozwoju, systemy ocen) tak, aby zapewniały wyniki biznesowe i zwiększały satysfakcję pracowników,
 • planujesz rozwój pracowników w oparciu o zaprojektowane specjalnie dla twojej organizacji Development Center,
 • chcesz skorzystać z know-how 4Results w zakresie tworzenia angażujących Development Center.

 

Sprawdź w jaki sposób możemy wesprzeć dział HR w twojej organizacji.

Szkolenia dla HR i szkolenia dla HR BP -  ANGAŻUJĄCA REKRUTACJA 
Warsztaty o charakterze wdrożeniowym, podczas których poznasz narzędzia i pozyskasz kompetencje w zakresie Angażującej Rekrutacji. 

- Wartość dodana rekrutacji – dowiesz się jaki wpływ na funkcjonowanie firmy ma dobra rozmowa rekrutacyjna
- Mój człowiek w mojej firmie. Dowiedz się kogo szukasz, z kim chcesz pracować.
- Moja firma to marka, dla której warto pracować. Nauczysz się jak budować właściwy obraz firmy, od pierwszych minut spotkania.
- Ludzie nie kupują tego, co robisz, kupują to, DLACZEGO to robisz. Dowiedz się jak zatrudniać i zaangażować pracowników, którzy będą chcieli dla ciebie pracować.
- Rozmowa rekrutacyjna oparta na filarach kultury organizacyjnej. Dowiedz się jak mówić o wartościach w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, aby zainspirować kandydata. 
- Wiarygodność i spójność. Jak własnym zachowaniem potwierdzać wypowiadane na rozmowie kwalifikacyjnej słowa i sprawiać, by filary kultury organizacyjnej żyły już podczas rozmowy kwalifikacyjnej?
- Pracując w tej firmie będziesz jak… - nadawanie angażującej tożsamości.
- Poznasz angażujące metody weryfikacji postaw i umiejętności kandydata.
- Rekrutacja w branżach o dużej rotacji. Dowiedz się jak zatrudniać wiele osób jednocześnie i utrzymywać bazę zaangażowanych pracowników.
- Sprawdź jak przy okazji rekrutacji nie tylko pozyskiwać zaangażowanych pracowników, ale też lojalnych klientów.

 

ANGAŻUJĄCA REKRUTACJA - PROJEKT
Na twoje życzenie pomożemy ci zaprojektować i przeprowadzić angażującą rekrutację, abyś doświadczył jej w praktyce i zobaczył jej efekty. 

 

NAWYKI I NARZĘDZIA SKUTECZNEGO HR BP 
Skorzystaj z unikalnego szkolenia dla HR BP, podczas którego przekazujemy autorską wiedzę dotyczącą budowania angażującego HR BP.

- Pogłębienie roli HR BP w organizacji w oparciu o autorski model czterech ról HRBP (lider, partner, ekspert, facylitator).
- Wdrożenie kluczowych nawyków wspierających HR BP we współpracy z biznesem.
- Nabycie umiejętności prowadzenia angażujących rozmów jako kluczowego narzędzia wywierania wpływu przez HR BP.
- Filary osobistej wiarygodności – kluczowa rola zaufania w budowaniu autorytetu HR BP w organizacji.
- Nabycie kompetencji strategicznego i operacyjnego wspierania zmian w organizacji.
- Rozwinięcie umiejętności HR BP budowania organizacji zaangażowanej i wspierania jej pracowników w osiąganiu twardych rezultatów biznesowych.
- Rozmowy oceniające – szkolenie ma na celu nauczyć poprawnej oceny pracowników

SZKOLENIA DLA LIDERÓW 
Obok pracy projektowej, w ramach której przeprowadzimy diagnozę i usprawnienie systemów wspierających rozwój w twojej organizacji, proponujemy też szkolenia dla managerów oraz pracowników uświadamiające i uczące efektywnego rozwoju opartego na talentach i celach biznesowych. 
Proponujemy trzy produkty rozwojowe:

 • jednodniową symulację dla pracowników – Mój rozwój,
 • dwudniową symulację dla liderów – Jak zarządzać rozwojem,
 • warsztaty strategiczne dla liderów - Jak strategicznie planować rozwój.

Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się:
- jak działa zasada 70-20-10 w planowaniu rozwoju - metody i wskaźniki efektywnego rozwoju,
- jak stworzyć plan rozwoju, który będzie wspierał wyniki biznesowe – cztery filary planowania zmiany,
- jak planować rozwój w oparciu o talenty i jak zarządzać słabościami,
- jak zaangażować w rozwój - model i trening Rozmowy Rozwojowej,
- jak oceniać, - jak oceniać, aby ocena budowała, skutecznie korygowała niedociągnięcia i angażowała pracowników w rozwój – szkolenie, które pokaże jak poprawnie przeprowadzać rozmowy oceniające.
 

DEVELOPMENT CENTER

Projektowane przez nas Development Center to proces angażującego rozwoju zindywidualizowany do potrzeb twojej organizacji. Jest oparte o metody angażujące, uruchamiające potencjał twoich pracowników oraz uwzględnia konieczność wszechstronności i elastyczności pracowników. Nasze DC zawsze dostosowujemy zarówno do pracowników ekstrawertycznych, jak też introwertycznych. Opieramy je o wszechstronne formy i metody, angażujące wielopokoleniowe zespoły złożone z osób z wieloletnim stażem pracy, jak i Millenialsów. Development Center dostosowujemy do specyfiki twojego biznesu, a projektujemy je w sposób systemowy - w oparciu o wartości, strategię biznesową oraz matrycę kompetencji Twojej organizacji.

 

Wyślij zapytanie

Wstecz