Budowanie zaangażowania zespołu | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Budowanie zaangażowania zespołu

Pomagamy zbudować zaangażowany zespół. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z angażującej komunikacji wykorzystując do tego model KOLORÓW. Uczymy jak prowadzić angażujące spotkania by inspirowały i pobudzały kreatywność zespołów. Staramy odpowiedzieć na pytania jak motywować pracowników lub jak zaangażować pracowników?

Bądź umysłem w przyszłości, a sercem przy ludziach.

Ten produkt jest dla ciebie, jeśli:

 • chcesz uruchamiać współpracę w organizacji oraz rozwinąć budowanie zaangażowania pracowników,
 • wprowadzasz metody zarządzania oparte o zespołowość: agile (scrum, design thinking, itd.), Quick Response Manufacturing,
 • chcesz rozwijać kulturę projektową,
 • twoja organizacja rozwija innowacyjność,
 • zależy ci na osiągnięciu synergii zespołowej i rozwijaniu poczucia dążenia do wspólnego celu,
 • szukasz metody na motywowanie pracowników,
 • chcesz przeprowadzić badanie zaangażowania Twojego zespołu.

Współczesne wyzwania biznesowe oraz nowoczesne metody zarządzania główne oparcie znajdują w zespołowości. Zespół to organizm, który nie tworzy się sam z siebie. Uruchomienie synergii zespołowej wymaga specyficznych kompetencji liderskich i znajomości anatomii współpracy zespołowej. Z drugiej strony budowanie zespołu to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu. Bowiem zaangażowane teamy potrafią osiągać z pozoru nieosiągalne cele. Budowanie zaangażowania nie jest proste, dlatego warto poradzić się specjalistów.

Poznaj nasze rozwiązania pomagające uruchomić synergię zespołową.

 1. BUDOWANIE ZESPOŁU (team coaching) - nasi teamcoachowie są prawdziwymi zaklinaczami zespołów. Pomogą uruchomić współpracę, proaktywność i kreatywność twojego zespołu. Pomogą przygotować i przeprowadzić zespół przez skomplikowane projekty i umożliwią osiąganie celów XXL. Znajdą sposoby na motywowanie pracowników, aby ich praca dawała jednocześnie przyjemność i efekty. Przeprowadzamy badanie zaangażowania pracowników, aby sprawdzić stopień aktywności i rezultatów pracy.
 2. LIDER BUDUJĄCY ZAANGAŻOWANE ZESPOŁY - nasze szkolenia dla liderów pokazują jak budować zespoły i tworzyć kulturę wspierającą współpracę. Szkolenie proponuje cenne wskazówki jak motywować pracowników oraz jak zaangażować Twoich pracowników do efektywniejszej współpracy.
 3. ANGAŻUJĄCA KOMUNIKACJA W ZESPOLE – nasze warsztaty z komunikacji pomagają udrożnić współpracę i przepływ informacji oraz rozwinąć obszar pozytywności (morale) oraz produktywności (efektywność w realizacji celów).
 4. ANGAŻUJĄCE SPOTKANIA - to szkolenie, podczas którego uczymy liderów skutecznych, angażujących nawyków liderskich pozwalających prowadzić pracę zespołu poprzez efektywne spotkania. Pracę nad zwiększeniem efektywności spotkań rozpoczynamy od obserwacji (shadowingu), diagnozujemy główny obszar rozwojowy Twojego zespołu oraz przeprowadzamy badanie zaangażowania pracowników.

 

Tematy warsztatów określamy na podstawie badania potrzeb twojego zespołu. Możesz również wybrać jeden z gotowych tematów, które wspólnie zrealizujemy.

BUDOWANIE ZESPOŁU
- Autodiagnoza własnego zespołu z perspektywy obszaru pozytywności (morale) i produktywności (zdolności kreowania wyników).
- Stworzenie planu efektywnych interwencji liderskich uruchamiających zespołowość.
- Budowanie zaangażowania i lepszej współpracy wewnątrz i między zespołami.
- Lepsze wykorzystanie potencjału zespołu i poszczególnych jego członków.
- Nabycie umiejętności uruchomienia synergii zespołowej i poczucia dążenia do wspólnego celu.
- Przećwiczenie najskuteczniejszych narzędzi budowania samosterujących zespołów
- Poprawa komunikacji zespołowej poprzez nabycie umiejętności zarządzania. toksynami komunikacyjnymi oraz budowania zestawu zasad współpracy zespołowej.
- Nabycie umiejętności zarządzania teamblockerami - osobami mającymi toksyczny wpływ na zespół.

KOMUNIKACJA ANGAŻUJĄCA W ZESPOLE W OPARCIU O TYPY OSOBOWOŚCI JUNGA (KOLORY)
- Pogłębienie rozumienia swojego stylu komunikacyjnego, w tym swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
- Wypracowanie strategii komunikacyjnych dostosowanych do czterech energii kolorystycznych (efektywna komunikacja w zespole o różnych stylach kolorystycznych).
- Wdrożenie kluczowych nawyków komunikacyjnych w oparciu o typy osobowości Junga (model „Kolorów”) - jak efektywnie wywierać wpływ i osiągać cele we współpracy z danym kolorem
- Poprawa efektywności współpracy poprzez rozwój nawyków budujących energię i zaangażowanie w komunikacji.

EFEKTYWNE SPOTKANIA 
- “Po co nam spotkanie?” – jak pracować ze wskaźnikiem użyteczności spotkań biznesowych?
- Typy spotkań a efekty i tematy jakie chcemy omówić (w oparciu o model spotkań Patricka Lencioniego), czyli jak dopasować metodę prowadzenia spotkania do pożądanego efektu.
- Metody i narzędzia angażowania uczestników podczas spotkania.
- Jak prezentować i utrzymać uwagę słuchaczy, aby uczynić spotkanie angażującym doświadczeniem?
- Od problemu do wdrożonego rozwiązania - model 4Q&Check jako kanwa prowadzenia angażujących spotkań.
- Metody zarządzania pozytywnością i produktywnością spotkania.

 

Wyślij zapytanie

Wstecz