Narzędzia | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Narzędzia

W pracy z klientem wykorzystujemy autorskie i licencjonowane narzędzia badawcze, m.in. narzędzie oceny 360 "Angażujący Lider", diagnozę stylu behawioralnego (style Junga) w oparciu o autorski test kolorów "Colors4Results", diagnozę Extended Disc, skrzynkę narzędziową do zarządzania zmianą "Tools4Change".

POZWÓL NAM SIĘ ZAINSPIROWAĆ.

NARZĘDZIE OCENY 360º ANGAŻUJĄCY LIDER


Narzędzie powstało w oparciu o 12 lat doświadczeń, badań i rozwoju know-how 4Results w obszarze roli lidera w budowaniu zaangażowanych zespołów. Narzędzie pozwala na badanie zaangażowania pracowników poprzez określenie wskaźnika (tzw. one number) poziomu angażowania Lidera. 

Jak wygląda badanie?
Badanie składa się z prostej ankiety zawierającej 24 pytania. Każde z pytań przypisane jest do jednego z sześciu obszarów (zaufania, uznania, sensu, wyzwań, wpływu, rozwoju). Badanie wykonywane jest na czterech poziomach – ankietę wypełnia lider, jego bezpośredni podwładni, współpracownicy oraz przełożeni. Ankieta jest anonimowa, każdy z uczestników otrzymuje indywidualny link do wypełnienia ankiety wraz z danymi logowania. 

Badanie dostarcza możliwości porównania wyników ze wszystkich poziomów oraz zderzenia ich z własną percepcją. Dzięki temu badanie staje się dla Lidera doskonałą okazją do autorefleksji i określenia dźwigniowych zmian w swoim sposobie myślenia i działania.

Jakie dane znajdują się w raporcie z badania?

  1. Wskaźnik poziomu angażowania Lidera.
  2. Porównanie wyników odpowiedzi Lidera z odpowiedziami jego podwładnych, współpracowników i przełożonych.
  3. Wskaźniki angażowania Lidera w wymiarach Energii i Rozwiązań (zestawienie perspektywy różnych grup).
  4. Wskaźniki angażowania Lidera w poszczególnych obszarach - zaufania, uznania, sensu, wyzwań, wpływu, rozwoju (zestawienie perspektywy różnych grup).
  5. Analiza odpowiedzi na każde z 24 pytań.
  6. Zestawienie odpowiedzi na pytania otwarte (tzw. słowo dla Lidera).
  7. Wskaźnik rekomendacji miejsca pracy (na ile podwładni Lidera poleciliby swoje miejsce pracy znajomym). 

Istnieje również możliwość wykonania oceny Lidera jedynie w perspektywie Lider – podwładni (przy minimum pięciu badanych pracowników). Narzędzie pozwala również na badanie zaangażowania w całej organizacji i określa wskaźnik angażowania dla badanych Liderów (badanie minimum trzech Liderów). Po badaniu Zarząd otrzymuje raport, w którym znajdują się zbiorcze wyniki wszystkich Liderów oraz porównanie ich wskaźników angażowania w poszczególnych obszarach. 

 

TEST KOLORÓW „COLORS4RESULTS"

Test Kolorów pozwala poznać cztery podstawowe typy osobowości (wg Carla Gustawa Junga) i dostarcza diagnozę stylu behawioralnego. Jest to analiza stanowiąca niezastąpioną kopalnię wiedzy dla potrzeb komunikacji, rozwoju talentów, ustalania luk rozwojowych, budowania zespołów, treningu komunikacji nastawionej na cel, itd.

Czym jest Model Kolorów?
Model Kolorów daje wiedzę o indywidualnych stylach pracy i komunikacji, wartościach wnoszonych do zespołu, stylach zarządzania, czynnikach motywujących oraz obszarach rozwoju osobistego

Cztery energie kolorystyczne odzwierciedlają cztery style funkcjonowania, cztery typy behawioralne. Każdy z nas posiada pewną kombinację wszystkich energii kolorystycznych, jednak zawsze jeden kolor lub dwa są kolorami dominującymi i to właśnie one determinują komunikację, procesy decyzyjne, mocne strony oraz role zespołowe.

Jak wygląda badanie?
Test osobowości Kolory jest indywidualnym badaniem wypełnianym przez uczestnika online. Wysoka „czułość” kwestionariusza pozwala uzyskać wiarygodne wyniki. Pytania są precyzyjnie sformułowane, a wypełnienie testu zajmuje maksymalnie 20 minut. Po zakończeniu, na podany wcześniej adres mailowy przychodzi obszerny raport precyzyjnie opisujący wiele wymiarów stylu komunikacyjnego badanej osoby. Raport zawiera również zestaw ćwiczeń do samodzielnego rozwoju.

Test osobowości wykonujemy również w oparciu o narzędzia Insights Discovery oraz Extended Disc

Sprawdź jakim jesteś kolorem - wykonaj test Colors4Results.

TOOLS4CHANGE - SKRZYNKA NARZĘDZIOWA DO ZARZĄDZANIA ZMIANĄ 

Toos4Change to zestaw prostych i sprawdzonych narzędzi dla project managerów liderów i wszystkich, którzy wdrażają zmiany. Szybkie do nauczenia, intuicyjne we wdrożeniu umożliwiają zarządzanie zmianą z efektem zaangażowania ludzi oraz ich sprawne przeprowadzenie z fazy wyparcia do adaptacji w zmianie i jednocześnie. Pomagają krok po kroku zaplanować zarówno miękkie jak i twarde aspekty zmiany, tak by zmianę wdrożyć efektywnie, trwale i uzyskać z niej maksimum zwrotu.

Nasz autorski zestaw szablonów i praktycznych formularzy pomaga przeprowadzić zespół projektowy oraz lidera zmian przez cały proces zaplanowania, a następnie weryfikacji postępu zmian. Narzędzia te dają możliwość zwinnego weryfikowania harmonogramu komunikacji, przebiegu zmiany i sposobu angażowania pracowników w zmianę. Dają rownież możliwość bieżącego pomiaru efektów zmiany.  

 

Wyślij zapytanie

Wstecz