Angażujące zarządzanie zespołem | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Angażujące zarządzanie zespołem

Pomagamy Liderom w realizacji celów poprzez zarządzanie zespołami. Jak? Uczymy ich jak angażować w cele, angażująco delegować i monitorować zadania, egzekwować i konstruktywnie oceniać oraz zarządzać rozwojem pracowników.

Bądź umysłem w przyszłości, a sercem przy ludziach.

Ten produkt jest dla ciebie, jeśli:

  • chcesz budować w organizacji kulturę angażowania,
  • zależy ci na optymalnym rozwoju managerów i liderów w twojej organizacji,
  • chcesz zwiększyć proaktywność, odpowiedzialność i kreatywność pracowników,
  • planujesz rozwój innowacyjności pracowników,
  • chcesz znaleźć sposób na skuteczne zarządzanie zespołem.

 

Angażujący manager potrafi uruchomić talenty i chęci ludzi dla osiągania ambitnych celów. Jego kluczową kompetencją jest umiejętność angażowania ludzi w cele, aby potrafili się z nimi identyfikować. W koncepcji angażującego zarządzania szczególny nacisk kładziemy na szkolenia dla managerów rozwijające ich umiejętności interwencji managerskich: prowadzenia angażujących rozmów z pracownikami oraz angażującego prowadzenia spotkań. 

 

AKADEMIA MANAGERA


W ramach programu Akademii managerowie poprzez inspirację i dużą dawkę treningu wyrabiają kluczowe nawyki i angażującą postawę. Akademia Managera jest programem dobranym indywidualnie w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę. W zależności od potrzeb rozwojowych managera, może zawierać m.in. coaching i mentoring, szkolenia z negocjacji, szkolenie pokazujące jak prowadzić efektywne spotkania i rozmowy oceniające, warsztaty uczące jak w praktyce wygląda angażujące zarządzanie zespołem, szkolenia rozwijające leadership managera

Akademia Managera składa się z czterech obszarów.

ANGAŻOWANIE W CELE

- Dowiesz się jak koncentrować się na oczekiwanym rezultacie biznesowym jako najskuteczniejszej formie angażowania; dowiesz się co robić, by cel zawierał w sobie obietnicę wpływu pracownika na docelowy efekt i sposób jego osiągnięcia.
- Poznasz proces angażującego stawiania i rozliczania celów w praktyce.
- Doświadczysz złożoności roli managera w kontekście angażowania w cele, definiowania mierników oraz pracy nad percepcją zasobów i percepcją trudności celu.
- Nauczysz się kiedy stawiać cele SMART, a kiedy cele XXL oraz jak tworzyć zestaw celów zgodnie z wymaganiami biznesowymi i potencjałem zespołu bądź pracownika.
- Dowiesz się jak stać się liderem budującym wiarę i sens, podnoszącym energię i uruchamiającym nowe myślenie.
- Nauczysz się jak prowadzić rozmowy o trudnych celach i jak radzić sobie z brakiem efektu pierwszych prób.
- Nauczysz się jak domykać proces osiągania celów.
- Odbędziesz szkolenia, które pomogą w znalezieniu sposoby na skuteczne zarządzanie zespołem.

ANGAŻUJĄCE DELEGOWANIE I MONITOROWANIE

- Poznasz i przećwiczysz trzy typy rozmowy delegującej: informacyjny, konsultacyjny, partycypacyjny oraz dowiesz się jaki styl wybrać w danej sytuacji.
- Nabędziesz kompetencje prowadzenia angażującej rozmowy delegującej w oparciu o model 4Q&Check! w wersji angażująco - forsującej.
- Wdrożysz nawyk cyklicznego monitorowania dźwigniowej metody zapewnienia realizacji celów (w oparciu o autorski model Zegara Managerskiego).
- Poznasz suwak odpowiedzialności za realizację celu bądź zadania: przełożony vs. podwładny.
- Zbudujesz elastyczny styl delegowania w oparciu o własne preferencje, poziom rozwoju i zaangażowania twoich pracowników.

EGZEKWOWANIE I OCENA ANGAŻUJĄCA

- Nauczysz się rozwijać umiejętności egzekwowania przy jednoczesnym budowaniu morale.
- Rozwiniesz kompetencje i wzmocnisz tożsamość lidera jasno stawiającego oczekiwania.
- Wdrożysz kompetencje managerskie podnoszące jakość wykonywanej pracy zespołów.
- Odbędziesz trening zarządzania własnym autorytetem i siłą.
- Poznasz dobre praktyki stosowania dyrektywnego stylu przywództwa oraz nabycie umiejętności unikania typowych dla tego stylu nadużyć.
- Poznasz zasadę Feedback vs Feedforward – nastawienie na przeszłość vs. przyszłość – dwie różne filozofie prowadzenia rozmów oceniających, dwa różne zestawy efektów.
- Nauczysz się jak prowadzić rozmowy oceniające wykorzystując model Przywództwa Wszechstronnego, dowiesz się jak łączyć perspektywę strategiczną (długoterminową, systemową) z perspektywą operacyjną (krótkoterminową, wdrożeniową).

ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

- Zdobędziesz umiejętności dotyczące strategicznego zarządzania rozwojem swoich podwładnych.
- Rozwiniesz kompetencje identyfikowania talentów oraz mocnych stron pracowników i ich metodycznego rozwoju.
- Wypracujesz nawyk rozwijania poprzez cele łączące potrzeby pracownika i biznesu.
- Nabędziesz umiejętności tworzenia planów rozwojowych podwładnych na podstawie ich stylów osobowościowych i potencjału.
- Odbędziesz szkolenie, podczas którego dowiesz się jak prowadzić energetyczne rozmowy rozwojowe i oceniające.
- Poznasz metody i narzędzia rozwoju zapewniające efekt dźwigni (duży efekt rozwojowy przy małym nakładzie managera).

 

Wyślij zapytanie

Wstecz