WAY czyli Angażująca Kultura | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

WAY czyli Angażująca Kultura

Pomagamy budować przewagę konkurencyjną poprzez identyfikację oraz wzmocnienie unikalnego sposobu funkcjonowania organizacji wewnątrz i na rynku. 

The WAY we do things around here.

Ten produkt jest dla ciebie, jeśli:

 • chcesz zbudować skuteczny, spójny i jasny model działania twojej organizacji,
 • szukasz sposobu na zmianę kultury organizacyjnej lub jej wzmocnienie,
 • zależy ci, by wdrożyć realne wartości i postawy, które będą żyły i budowały efektywną kulturę organizacją,
 • szukasz zestawu zachowań, kompetencji i postaw pracowników, które wpłyną na budowanie zaangażowania w zespołach i dadzą Twojej organizacji przewagę na rynku,
 • chcesz, by sposób zarządzania organizacją był spójny z jej wartościami i strategią biznesową,
 • chcesz dowiedzieć się jak zaangażować pracowników oraz budować ich poczucie dumy i przynależności do organizacji,
 • chcesz ułatwić liderom proces rekrutacji właściwych ludzi oraz zarządzania ich rozwojem. 
   

Kultura angażująca to przełożona na widoczne zachowania, procesy i produkty/usługi kultura organizacyjna zaprojektowana tak, by ANGAŻOWAĆ ludzi i REALIZOWAĆ STRATEGIĘ firmy. To unikalny sposób funkcjonowania organizacji na rynku, związany z jej wartościami, który zapewnia długofalowy sukces.

WAY to żywe wartości i postawy, nie sprowadzane tylko do poziomu pięknego sloganu wiszącego nad recepcją. To wartości widoczne i słyszalne w sali konferencyjnej, w zespołach, w kuchni, w stylu interwencji menedżerskich, w relacji z klientem, w procesach, produktach i usługach. 

Typowe badanie kultury organizacyjnej zazwyczaj przynosi dużo informacji, których firma często nie jest w stanie zasymilować. Badanie, które prowadzimy w ramach procesu WAY (w oparciu o model Quinna Camerona bądź nasz autorski Culture Change Tool), dostarcza wyselekcjonowanych, najbardziej wartościowych informacji wraz z gotowymi wskazówkami do ich wdrożenia. Dlatego też rekomendujemy naszym klientom proces WAY jako mniej kosztochłonny I czasochłonny.

WAY to kultura angażująca, którą wypracowujemy wraz z klientem na podstawie strategii biznesowej organizacji oraz autentycznych talentów i stylów działania ludzi. Budowanie kultury organizacyjnej to proces oparty o kreatywne warsztaty strategiczne prowadzone iteracyjnie (krok po kroku) od poziomu zarządu aż do poziomu pracowników.
 

Fundamentem WAY są kluczowe czynniki sukcesu, które stanowią odpowiedź na następujące pytania:

1. Co dzisiaj powoduje, że organizacja odnosi sukces? 
2. Na których elementach należy się skoncentrować, aby organizacja osiągnęła jeszcze większy sukces?
3. Do jakich sposobów funkcjonowania oraz czynników sukcesu organizacja ma potencjał, ale dziś jest ich zdecydowanie za mało?

Taki sposób wyłaniania czynników sukcesu powoduje, że wynikają one bezpośrednio z kultury organizacji, jej unikalnej specyfiki na tle innych firm, a także globalnego potencjału ludzi w organizacji.

 

W ramach wdrażania procesu WAY, kompleksowo pomagamy w opracowaniu i wdrożeniu poszczególnych elementów nowej bądź wzmocnionej kultury. Obejmuje to m.in.:

 • pracę nad misją, wizją i wartościami organizacji,
 • tworzenie modelu biznesowego i modelu zarządzania,
 • tworzenie lub modyfikację istniejących produktów/usług,
 • wypracowanie standardów obsługi klienta,
 • stworzenie profilu pracownika (dla potrzeb rekrutacji i oceny),
 • budowanie matrycy kompetencji liderskich,
 • przeprowadzenie akademii umiejętności liderskich, dopasowanych do potrzeb nowej kultury.  
 • dokładne badanie kultury organizacyjnej
 • stopniowe budowanie kultury organizacyjnej
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Na WAY 4Results składają się 3 elementy:

 1. Rezultaty. We wszystkim, co robimy interesuje nas efekt. Zanim zaczniemy działać zadajemy pytanie “PO CO?”. Nasze produkty i usługi są zaprojektowane tak, aby przynosiły wartość dodaną klientowi. Nie interesuje nas gadanie - jesteśmy wdrożeniowcami. Dla rezultatu łączymy elementy twarde i miękkie biznesu. W osiąganiu rezultatów wierzymy w zwinność i zaangażowanie.
   
 2. Zwinność. Bo liczy się efekt. Droga jest pochodną. W 4Results iterujemy, prototypujemy, działamy innowacyjnie i prowadzimy szkolenia w duchu agile. Jesteśmy wszechstronni. Nie interesują nas przeszkody. Zawsze szukamy możliwości. Jesteśmy A-da-siami: wierzymy, że “da się”. 
   
 3. Angażowanie. Budujemy wizje i środowisko pracy, które angażuje. Nie odpowiemy ci jak motywować pracowników. Nauczymy cię jak angażować, abyś nie musiał ich motywować. Prowadzimy szkolenia dla liderów – menedżerów, uczymy jak prowadzić efektywne spotkania, realizujemy warsztaty, na którym jeden z punktów to kultura angażująca.

 

Pozwól nam się zainspirować i wspólnie zbudować unikalny WAY twojej organizacji.

 

Wyślij zapytanie

 

Wstecz