Angażująca kultura w usługach biznesowych | Szkolenia i warsztaty Engage 4Results

Angażująca kultura w usługach biznesowych

Angażująca kultura jest czynnikiem przewagi konkurencyjnej w firmach typu BSS. Aby taką kulturę zbudować, potrzebne są działania na kilku poziomach: świadome przywództwo, zaangażowani pracownicy, narzędzia angażujące w poprawę efektywności, system ciągłego doskonalenia i zarządzania wynikami. 

Przegląd najlepszych praktyk budowania kultury zaangażowania oparty o studia przypadków sektorze nowoczesnych usług biznesowych. 

 

 

 

Angażujące przywództwo

 

Zaangażowani pracownicy

 

Narzędzie IT budujące indywidualne i zespołowe zaangażowanie 

 

Angażująca kultura

 

Wyzwania biznesowe

 

Liderzy wywodzą się z roli eksperta i nie mają poczucia odpowiedzialności za zaangażowanie zespołów.

Brak umiejętności pobudzania pracowników do rozwoju, doskonalenia procesów, wykazywania inicjatywy i odpowiedzialności.

Brak umiejętności przeprowadzania pracowników przez zmiany

 

Pracownicy mają stosunkowo niskie zaangażowanie .

Problem z komunikacją zarówno z klientem jak i wewnątrz zespołu. 

Niska energia do rozwoju, usprawniania, przejmowania odpowiedzialności. Raczej dominuje postawa „od - do”.

 

Brak pomiaru procesu.

Brak widoczności potencjału usprawnień.

Brak środowiska sprzyjającego współpracy zespołowej.

Nierównomierne obciążenie pracą.

Brak zwrotu z inwestycji w usprawnienia.

 

Brak energii, by zmienić status quo.

Potrzeba standaryzacji procesu i przygotowania się na automatyzację.

Brak ustrukturyzowanej i trwałej metodyki ciągłego doskonalenia, która podnosiłaby zaangażowanie i produktywność.

Brak wykorzystania potencjału specjalistów – kultura „Ja” vs. „My”.
 

 

Rozwiązania

 

Szkolenia:

  • rola Lidera 
  • efektywne i Angażujące Spotkania  
  • przywództwo wszechstronne
  • angażowanie w zmiany 
  • energy management

 

Krótkie warsztaty:

  • współpraca  i komunikacja – „Kolory”
  • efektywność osobista 
  • energy management
  • zarządzanie sobą w zmianie

 

1 prosta platforma IT do wszystkich danych i zadań:

1 proste narzędzie IT:
Mierz. Automatyzuj przepływ. Angażuj. Usprawniaj. Zarządzaj i transformuj operacje w usługach biznesowych.

 

Positive Productivity® - 
System Zarządzania Wynikami i  i Ciągłego Doskonalenia, zaprojektowany dla nowoczesnych usług biznesowych.
4 bramki, 3 wymiary, (Klient, Pracownik i Biznes) oraz 7 nawyków zespołowych. 

Różne sposoby wdrożenia, od ustrukturyzowanego planu implementacji z pomocą konsultantów, aż po pakiet samodzielnego wdrożenia.

 

More info

 

www.4results.pl

 

www.engage4results.pl

 

www.HarmoDesk.com

 

www.PositiveProductivity.eu

 

 

 

 

 

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK BUDOWAĆ ANGAŻUJĄCĄ KULTURĘ W USŁUGACH BIZNESOWYCH?

 

Wyślij zapytanie

Wstecz