4 Results - Oferta - Zaangażowany Zespół

Zaangażowany Zespół

Pomagamy budować zaangażowane zespoły. Prowadzimy szkolenia i warsztaty z angażującej komunikacji wykorzystując do tego model KOLORÓW. Uczymy jak prowadzić angażujące spotkania by inspirowały i pobudzały kreatywność zespołów.

Bądź umysłem w przyszłości, a sercem przy ludziach.

Ten produkt jest dla ciebie, jeśli:

  • chcesz uruchamiać współpracę w organizacji,
  • wprowadzasz metody zarządzania oparte o zespołowość: agile (scrum, design thinking, itd.), Quick Response Manufacturing,
  • chcesz rozwijać kulturę projektową,
  • twoja organizacja rozwija innowacyjność,
  • zależy ci na osiągnięciu synergii zespołowej i rozwijaniu poczucia dążenia do wspólnego celu. 

Współczesne wyzwania biznesowe oraz nowoczesne metody zarządzania główne oparcie znajdują w zespołowości. Zespół to organizm, który nie tworzy się sam z siebie. Uruchomienie synergii zespołowej wymaga specyficznych kompetencji liderskich i znajomości anatomii współpracy zespołowej. Z drugiej strony budowanie zespołu to inwestycja o wysokiej stopie zwrotu. Bowiem zaangażowane teamy potrafią osiągać z pozoru nieosiągalne cele. 

Poznaj nasze rozwiązania pomagające uruchomić synergię zespołową.

  1. BUDOWANIE ZESPOŁU (team coaching) - nasi teamcoachowie są prawdziwymi zaklinaczami zespołów. Pomogą uruchomić współpracę, proaktywność i kreatywność twojego zespołu. Pomogą przygotować i przeprowadzić zespół przez skomplikowane projekty i umożliwią osiąganie celów XXL. 
  2. LIDER BUDUJĄCY ZAANGAŻOWANE ZESPOŁY – nasze szkolenia dla liderów pokazują jak budować zespoły i tworzyć kulturę wspierającą współpracę.
  3. ANGAŻUJĄCA KOMUNIKACJA W ZESPOLE – nasze warsztaty z komunikacji pomagają udrożnić współpracę i przepływ informacji oraz rozwinąć obszar pozytywności (morale) oraz produktywności (efektywność w realizacji celów).
  4. ANGAŻUJĄCE SPOTKANIA – to szkolenie, podczas którego uczymy liderów skutecznych, angażujących nawyków liderskich pozwalających prowadzić pracę zespołu poprzez efektywne spotkania. Pracę nad zwiększeniem efektywności spotkań rozpoczynamy od obserwacji (shadowingu) i zdiagnozowania głównych obszarów rozwojowych twoejgo zespołu. 

 

Tematy warsztatów określamy na podstawie badania potrzeb twojego zespołu. Możesz również wybrać jeden z gotowych tematów, które wspólnie zrealizujemy.

BUDOWANIE ZESPOŁU
- Autodiagnoza własnego zespołu z perspektywy obszaru pozytywności (morale) i produktywności (zdolności kreowania wyników).
- Stworzenie planu efektywnych interwencji liderskich uruchamiających zespołowość.
- Budowanie zaangażowania i lepszej współpracy wewnątrz i między zespołami.
- Lepsze wykorzystanie potencjału zespołu i poszczególnych jego członków.
- Nabycie umiejętności uruchomienia synergii zespołowej i poczucia dążenia do wspólnego celu.
- Przećwiczenie najskuteczniejszych narzędzi budowania samosterujących zespołów
- Poprawa komunikacji zespołowej poprzez nabycie umiejętności zarządzania. toksynami komunikacyjnymi oraz budowania zestawu zasad współpracy zespołowej.
- Nabycie umiejętności zarządzania teamblockerami - osobami mającymi toksyczny wpływ na zespół.

KOMUNIKACJA ANGAŻUJĄCA W ZESPOLE W OPARCIU O TYPY OSOBOWOŚCI JUNGA (KOLORY)
- Pogłębienie rozumienia swojego stylu komunikacyjnego, w tym swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju.
- Wypracowanie strategii komunikacyjnych dostosowanych do czterech energii kolorystycznych (efektywna komunikacja w zespole o różnych stylach kolorystycznych).
- Wdrożenie kluczowych nawyków komunikacyjnych w oparciu o typy osobowości Junga (model „Kolorów”) - jak efektywnie wywierać wpływ i osiągać cele we współpracy z danym kolorem
- Poprawa efektywności współpracy poprzez rozwój nawyków budujących energię i zaangażowanie w komunikacji.

EFEKTYWNE SPOTKANIA 
- “Po co nam spotkanie?” – jak pracować ze wskaźnikiem użyteczności spotkań biznesowych?
- Typy spotkań a efekty i tematy jakie chcemy omówić (w oparciu o model spotkań Patricka Lencioniego), czyli jak dopasować metodę prowadzenia spotkania do pożądanego efektu.
- Metody i narzędzia angażowania uczestników podczas spotkania.
- Jak prezentować i utrzymać uwagę słuchaczy, aby uczynić spotkanie angażującym doświadczeniem?
- Od problemu do wdrożonego rozwiązania - model 4Q&Check jako kanwa prowadzenia angażujących spotkań.
- Metody zarządzania pozytywnością i produktywnością spotkania.

 

Wyślij zapytanie

Wstecz